MS Project kurs online

I MS Project bloggen tar vi upp funktioner och tips i MS Project som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Skapa resurser i Ms Project

Resursplanering 2018-06-04

Microsoft Project är ett fantastiskt verktyg för resursplanering av såväl enskilda projekt som flera parallella projekt som delar på en gemensam resurspool. Oavsett om du arbetar i ett enskilt projekt eller sätter upp en gemensam resurspool så lägger du till resurser på samma sätt. Klicka på lilla pilen precis under knappen Ganttschema under fliken aktivitet och välj resurslista.

Du kommer nu till vyn resurslista


I fältet resurs skriver du namnet på den resurs som du skall lägga till. I fältet arbete väljer du om det skall vara en arbetsresurs, material eller kostnadsresurs. Vanliga medarbetare läggs in som arbetsresurser och de övriga två resursslagen återkommer jag till i ett annat inlägg. För att lägga till ytterligare information kring dina resurser dubbelklickar du aktuell resurs. Du kan exempelvis lägga in en personlig kalender se inlägget Hantera semester i Ms project


DELA