MS Project kurs online

I MS Project bloggen tar vi upp funktioner och tips i MS Project som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Spara originalplan baseline

Uppföljning 2018-06-04

När du har skapat en Microsoft Project plan som du tror på och din sponsor (uppdragsgivare) kan acceptera är det dags att spara en originalplan. Originalplanen blir en kopia av din liggande plan och fungerar som en referenspunkt som ni sedan kan mäta projektet mot. Skillnaden mot din liggande plan är att originalplanen aldrig uppdateras utan innehåller just originalvärdena som du och uppdragsgivaren kommit överens om. Du spara en originalplan genom att gå in på fliken Projekt gruppen Schema och välj Ange originalplan.

Du kan spara upp till elva olika originalplaner (originalplan plus originalplan1 till originalplan10). 

Välj den vanliga originalplan och bekräfta med ok.

Originalplanen syns inte i det vanliga Ganttschemat så du kanske funder på vad som egentligen hände. För att se originalplanen behöver vi gå till Vyn Uppföljnings-Gantt.


I bilden nedan har jag även försenat några av de liggande aktiviteterna för att vi skall få någon skillnad mot originalplanen. Originalplanen är den mörkgrå undre delen av aktiviteten som ligger som en skugga och visar aktivitetens ursprungsläge. Som du ser i exemplet så blir det väldigt enkelt att se att aktivitet 2 och 6 har blivit något försenade.
DELA