Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Villkorsstyrd formateringen på Pivottabell

I följande exempel skall vi skapa villkorstyrd formatering i en pivottabell. Vi har en pivottabell som ser ut som i bilden nedan. Den sammanfattar bland annat vinsten per avdelning och på den högre nivån per kvartal.

Vi skall ställa in så att delsummorna för vinst visar röda värden vid förlust på kvartalsummorna och grönt vid vinst. Vi skall även skapa staplar för de värdena per avdelning.

Du kan ladda ner exempelfil under inläggets rubrik.När man formaterar en pivottabell så måste man skilja på vilka celler som skall formateras. Man börjar med att formatera en cell och väljer sedan vilka fler celler som skall formateras.

Vi börjar med att markera det kvartal som gjort förlust med den förinställda röda formateringen. Markera delsumman för fältet Vinst i KV4. (Värde – 8006 kr).

I fältet Start -> Villkorstyrd formatering -> Regler för cellmarkering – Mindre än… som i bilden nedan.Sätt värde 0 kr och välj Ljusröd fyllning med mörkröd text. Klicka OK.Delsumman för vinst för KV4 blir nu rött. Du får nu en ruta till höger om cellen som du markerade. Klicka på den rutan och välj Alla celler med Summa av Vinst-värden för Kvartal som i bilden nedan. Nu kommer alla delsummor för kvartal i fältet Vinst formateras rött ifall de är negativa.Upprepa fast ställ is så att de kvartalsummor som är större än 0 kr skall formateras med det förinställda värdet Grön fyllning med mörkgrön text. Det skall se ut som i bilden nedan.Vi lägger även in staplar för varje vinstvärde per avdelning. Markera ett värde i fältet Vinst per Avdelning, t.ex. värdet längst ner i fältet vinst, dvs KV4 och avdelning Öst som är – 1 992 kr. Välj sedan enligt bilden nedan.