Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Infoga pivottabell och gör enkla beräkningar


Infoga och ställ upp en pivottabell i Excel och gör grundläggande beräkningar som Summa Antal Medel Standardavvikelse Maximum och Minimum

Ett av de mest kraftfulla verktygen i Excel är pivottabeller. De är framförallt bra på att snabbt sammanställa och analysera stora mängder data som finns i tabellformat. Med pivottabeller är det väldigt enkelt att snabbt skapa korstabeller och se hur summor och andra aggregeringar som t.ex. medelvärden fördelar sig mot olika bakgrundsvariabler.

Ladda ner filen som används i följande exempel under rubriken.

Tabellen visar försäljningsdata uppdelat på Datum, Land och Produkt som bakgrundsvariabler samt antal sålda produkter, tillverkningskostnad och försäljningspris.

Tabellen är formaterad som en dynamisk tabell vilket är väldigt bra att använda sig av när man skapar en pivottabell. När man gör det så har pivottabellen hela tabellen som sin källdata. Om man bara markerar ett område så blir det området källdatan till pivottabellen. Om det tillkommer nya rader utanför området så kommer dessa inte inkluderas i pivottabellen. Därför skall du alltid se till att ha din källdata formaterat som en dynamisk tabell.

För att infoga en pivottabell, börja med att klicka någonstans i den dynamiska tabellen som heter ”Tbl_Finacials”. Under fliken Infoga klicka på Pivottabell så att du får upp dialogrutan Skapa pivottabell likt bilden nedan.

Högst upp i rutan väljer vi vår datakälla. VI har här valt vår dynamiska tabell Tbl_Finacials. Det går här även att koppla upp sig mot en extern källa, som tex. en så kallad vy.

Det är oftast bäst att lägga in en pivotabell på ett nytt kalkylblad eftersom att när den expanderar då vi lägger till ny data så skriver den över annat som finns i det bladet.

Längst ner så kan vi välja att lägga till tabellen i vår datamodell. Detta är en mer avancerad funktion då man jobbar med flera tabeller och är inget vi kommer att gå igenom i det här inlägget.

Klicka på OK.

Du skall nu få upp Pivottabellfältet enligt bilden nedan fast tomt. Längst uppå har du rubrikerna på dina kolumner ifrån tabellen med källdata. Du kan dra ner dom på de fyra olika fönsterna längst ner i Pivottabell fönstret. Fyll i så att Pivottabellfältet ser ut enligt bilden nedan med informationen enligt nedan.


Rader: Country

Kolumner: Product

Värden: Summa av Units Sold,


Testa sedan att dra ner Product till Rader under Country. Så att du får en lång lista istället för en matris som ovan.

Siffrorna representerar summan av antalet sålda enheter. I bilden ovan ser vi hur många sålda enheter som finns per produkt och land. Vi skall nu ändra så att vi inte ser den totala summan av antalet sålda enheter utan istället antalet transaktioner. I värdet fältet längst ner till höger så står det ”Summa av Units Sold”. Klicka på pilen längst till höger som i bilden nedan och välj Värdefältsinställningar.


Du får nu upp en dialogruta enligt bilden nedan. Här kan vi välja vilken aggregering eller beräkning som skall genomföras på våra värden. För att få reda på antalet transaktioner så väljer vi Antal. Då returneras antalet rader som det finns värden med Units sold för varje kombination av Country och Product. Det går att lägga in samma fält flera gånger, så att vi t.ex. kan göra en data screening. Lägg in Units sold på nytt och ställ in för Summa, Medel, Stadav (Standardavvikelse), Antal, Maximum och Minimum. Du skall nu få en tabell som ser ut enligt bilden nedan.DELA