Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Sortera tabell i sidled efter kolumner

I följande exempel skall vi sortera en matris i både höjdled, dvs. efter rader uppifrån och ned. Vi skall även sortera den i sidled, dvs. efter kolumner från vänster till höger. Vår matris ser ut enligt bilden nedan där vi har totalt 18 observation med mätvärden på 9 variabler. Varje cell är formaterad med villkorstyrd formatering där röda värden indikerar ett högt tal och blå ett lågt tal. Vi har även med en totalsumma för rader och en för kolumner. Du kan ladda ner exempelfilen under rubriken ovan.Sortera i höjdled efter summa

Markera hela tabellen utom den nedersta summaraden enligt bilden nedan.Klicka sedan på Sortera under fliken Data

Du får nu upp dialogrutan Sortera och välja att sortera efter kolumnen som heter Summa. Klicka OK.
Sortera i sidled efter summa

Vi skall nu sortera i sidled. Markera matrisen enligt bilden nedan. När man sorterar i sidled så finns ingen motsvarighet till ”mina kolumner har rubriker” eftersom rader inte har någon ”rubrik”. Se därför till att din radetiketter där det står ”Observation…” inte är markerade.Klicka sedan på Sortera under fliken Data.

När du får upp dialogrutan Sortera så klicka på knappen Alternativ så att du får upp dialogrutan Sorteringsalternativ enligt bilden nedan. Bocka för Sortera vänster till höger, klicka OK.
Välj att sortera efter Rad 20 som i bilden nedan för att sortera efter varje variabels summa. Klicka sedan OK.
Vi får nu fram vårat slutresultat som i bilden nedan där vi har sorterat vår tabell eller matris i både höjdled och sidled. Längst ut till vänster har vi Variabel 4 som har totalt lägst värde. Samtidigt är tabellen även sorterad så att Observation 5 är högst upp som är den med totalt lägst värden.