Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Skriv ut veckodag som nummer eller text

När vi jobbar med datum så vill vi ofta veta vilken dag på veckan ett datum är. Vi kan enkelt få reda på det med formeln VECKODAG(). Den returnerar veckodagens siffra och vi skall i följande exempel visa på hur vi enkelt kan skriva ut veckodagen som text som t.ex. ”Lördag”. Se bilden nedan som ett exempel på hur vårat resultat kan er ut och du kan även ladda ner filen under inläggets rubrik ovan.
Veckodag Nummer

För att ta fram numret för en veckodag så använder vi oss av formeln VECKODAG(). I Cell B2 i filen ovan finns formeln enligt nedan som returnerar en 6:a

    6 = VECKODAG(A2;2)

Cellen A2, som är det första argumentet pekar på vårat datum står det 2018-12-01. Det andra argumentet så anger vi vår returtyp, vilken dag som skall räknas som den första dagen i veckan. I vårat fall så vill vi att den första dagen i veckan skall vara en måndag och returnerar då värdet 1 och den sista dagen i veckan är söndag och skall då returnera värdet 7. Vi anger därför returtyp 2 som i bilden nedan som visar de olika returtyper som finns.Det kan vara lite svårtolkat att endast se veckodagen som ett nummer och ifall vi istället vill skriva ut det så kan vi enkelt göra det med antingen funktionerna VÄLJ() eller LETARAD(). Klicka på länkarna för att läsa mer om de funktionerna. Den enklaste är funktionen VÄLJ eftersom vi då får in allt i en enda cell. Den funktionen finns inte i alla versioner av Excel så jag bifogar även ett exempel med LETARAD.

Veckodag Text (VÄLJ)

Vi kapslar här in funktionen VECKODAG() som vårt första argument som skapar vårat Index och får då.

    Lördag = VÄLJ(VECKODAG(A2;2);"Måndag";"Tisdag";"Onsdag";"Torsdag";"Fredag";"Lördag";"Söndag")

Tips! Du kan enkelt klippa ut formeltexten ovan och klistra in den i en valfri cell och sedan se till att den första referensen A2 pekar på det datum/cell du vill i ditt Exceldokument.

Veckodag Text (LETARAD)

Vi kapslar här in funktionen VECKODAG() som vårt första argument som skapar vårat Letauppvärde. Vi behöver då även skapa en Referenstabell med Absoluta referenser, se bilden nedan, och får då.

    Lördag = LETARAD(VECKODAG(A2;2);$G$2:$H$8;2;FALSKT)DELA