Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Byt ut värden med funktionen VÄLJ i Excel


Ibland har vi heltal som representera andra kategoriska värden. I vårat exempel så har vi har vi en uppsättning av heltal mellan 1 till 6 som var och en representerar en färg. Vi vill nu översätta dessa heltal till dess textvärde. Vi kommer att göra detta med funktionerna VÄLJ(). Vi kommer att jämföra den lösningen med en nästlad OM() och LETARAD(). Klicka på den blå texten för att läsa mer om dessa funktioner.


VÄLJ())

Funktionen VÄLJ() börjar med att be om ett Index. Ett index representerar ett heltal och det är det vi vill översätta. Därefter så anger vi våran värden i ordning. Dvs så att Värde1 motsvarar en etta i vårat index, Värde2 motsvarar en tvåa i vårat index.

För att mata in via Funktionsargumentrutan enligt bilden nedan, infoga via fliken Formler– Leta upp och referens - VÄLJ

Klicka OK och du får följande formel:

    =VÄLJ(A2;"Röd";"Grön";"Gul";"Blå";"Orange";"Lila")

Om vi gör samma sak fast med en nästlad OM-formel så får vi följande formel:

    =OM(A2=1;"Röd";OM(A2=2;"Grön";OM(A2=3;"Gul";OM(A2=4;"Blå";OM(A2=5;"Orange";"Lila")))))

Om vi gör samma sak fast med en nästlad OM-formel så får vi först skapa en referenstabell som finns inlagd i bifogat exempelfil som kan laddans ned under rubriken.

    =LETARAD(A2;$G$2:$H$7;2;FALSKT)

Slutsats

Den nästlade OM-formeln blir väldigt omständlig och tidskrävande att skriva och bör därmed ses som den sämsta av de tre lösningarna. Att använda sig av LETARAD har sina fördelar men vi behöver då lägga till en extra referenstabell i dokumentet vilket vi kan ha flera anledningar att vilja undvika. Att använda sig om funktionen VÄLJ är den enklaste metoden och går väldigt snabbt att tillämpa samt tar även minst plats i dokumentet. Därför så bör den ses som den bästa lösningen vid den här sortens problem.


DELA