Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Sista datum i månad och sista fredag i en månad

Företag har olika sätt att förhålla sig till tid och vid vilka datum som vissa deadlines sker. Några datum som ofta är viktiga att känna till är:

1.      Sista datum på en månad

2.      Fredagen den vecka som det sker ett månadsskifte

3.      Den sista fredagen på en månad

Vi börjar med den enklaste och första punkten som vi bygger vidare på när vi räknar ut punkt 2 och 3. Du kan se resultatet nedan samt ladda ner exempelfil under inläggets rubrik.
1.      Sista datumet på en månad

Vi använder oss av formeln:

=SLUTMÅNAD(A2;B2)

Det första argumentet är ett datum och det andra argumentet är en förskjutning i antalet månader. I Den andra raden ovan så förskjuter vi 9 månader framåt från 2019-02-03 vilket tar oss till november vars sista dag är den 30 november vilket blir vårat resultat, 2019-11-30.

I kolumn D, Sista veckodag den månaden, så tar vi fram vilken veckodag det är med hjälp av formeln:

=TEXT(C2;"DDDD")

2.      Sista fredagen den veckan

För att räkna ut den sista fredagen den veckan så använder vi oss av följande formel:

=C2+(5-VECKODAG(C2;2))

C2: Här har vi sista datumet den månaden.

VECKODAG(C2;2): Med formeln VECKODAG tar vid reda på vilken dag på veckan det datumet är med måndag som nummer 1. Vi tar den veckodagen och subtraherar det från 5 vilket är numret för fredag och adderar det sedan till det sista datumet på månaden och får då fredagens datum. Med den här formeln så hamnar fredagens datum i nästkommande månad ifall det sista datumet är torsdag eller tidigare.

3.      Sista fredag den månaden

För att räkna ut den sista fredagen den månaden så utgår vi ifrån formeln ovan fast vi behöver även lägga till en OM-formel som kollar ifall det sista datumet är en fredag eller senare. Ifall det är en torsdag eller tidigare behövs en annan formel som räknar bakåt.

=OM(VECKODAG(C2;2)>4;C2+(5-VECKODAG(C2;2));C2-(VECKODAG(C2;2)+2))

Först villkoret som kollar ifall det sista datumet är en fredag eller senare

VECKODAG(C2;2)>4

Ifall det inte är det så får vi räkna bakåt istället:

C2-(VECKODAG(C2;2)+2)


DELA