Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Räkna antalet unika värden i en lista

I följande exempel skall vi räkna antalet unika värden i en lista. Vi jobbar vidare med samma data som i tidigare inlägg där vi skapade en ny lista med endast unika värden ifrån en lista med flera dubblerade värden.

Vi använde oss då av formeln UNIK och vi skall nu kombinera den formeln med formeln ANTALV som räknar antalet celler i ett område som inte är tomma. Formeln ANTAL räknar endast antalet celler med siffror och eftersom vår lista består av text måste vi därför använda oss av formeln ANTALV.

Vår data ser ut som i bilden nedan med en lista i kolumn A där flera värden kan förekomma. Du kan ladda ner exempelfil under inläggets rubrik. Listan i kolumn A är formaterad som en dynamisk tabell.

Formeln UNIK returnerar en lista/område med en endast unika värden. Vi använder oss av funktionen ANTALV som efterfrågar ett område och sedan returnerar den formeln en siffra som representerar antalet icke tomma celler i den listan. Vår formel blir därmed:

   =ANTALV(UNIK(Tabell1[Namn]))Svaret blir 7 unika värden. Dessa har vi redan tagit fram och ligger mellan C5 till c11. Vi kan enkelt skapa en frekvenstabell med formeln ANTAL.OM i kolumn D som i bilden nedan med formeln:

  D5: =ANTAL.OM(Tabell1[Namn];C5)
DELA