Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Olika former av formeln ANTAL

Det finns olika versioner av formeln ANTAL. Formeln ANTAL räknar antalet gånger som ”något förekommer inom ett område celler.

En exempelfil med datan som i bilden nedan går att ladda ner under rubriken.
ANTAL = Räknar antal celler som innehåller siffror


ANTALV = Räknar antalet celler som innehåller någon form av värde, dvs allt utan tomma celler.


ANTAL.OM och ANTAL.OMF fungerar ungefär som funktionen SUMMA.OM som du kan läsa mer om här.


ANTAL.OM = Räknar antal celler inom ett område som innehåller ett visst värde, lever upp till ett visst villkor. Villkoret kan referera till en referens som det skall vara lika med. Man kan även skriva in ett textvärde inom citationstecken, t.ex. ”Belgien”.


    =ANTAL.OM($A$1:$A$13;"Belgien")


ANTAL.OMF = Väldigt lik ANTAL.OM fast man kan här sätta upp flera områden med flera olika villkor. Det går även sätta upp ett numeriskt villkor inom citationstecken. T.ex. ”<100000” räknar antalet förekomster där siffran är mindre än 100 000. Genom att gör det och samma uppsättnings som i formeln ovan får vi formeln enligt nedan som räknar antal gånger Belgien haft en försäljning under 100 000 kr.


    =ANTAL.OMF($A$1:$A$13;"Belgien";$B$1:$B$13;"<100000")


ANTAL.TOMMA = Räknar antalet celler utan värden, dvs tomma celler.


DELA