Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Radbrytning i en cell i Excel med formel

I tidigare blogginlägg så gick vi igenom hur man kan infogaen radbrytning i en cell med hjälp av snabbkommandot Alt + Enter. Vi skall nu titta på hur man kan jobba med radbrytningar i en cell med formler.

För att i en formeln definiera en radbrytning så använder vi oss av formeln TECKENKOD(). För att få radbrytning använder vi oss av värdet 10, alltså TECKENKOD(10). Nedan visar jag på några exempel på hur vi kan använda oss av radbrytning tillsammans med några textformler. Du kan även ladda ner exempelfil under inläggets rubrik.

Vi utgår ifrån tabellen nedan där vi kontaktuppgifter till ter personer. Vi skall stapla värdena i varje kolumn ovan varandra samt lägga till kolumnrubrikerna före varje värde med ett kommatecken. I listan längst ner så har vi brutit ut värdena från cellerna som innehåller radbrytningen.
Kontaktuppgifter i en cell med radbrytning från tabell

Här använder vi en Sammanfoga formel och använder oss av TECKENKOD(10) som radbrytning

=SAMMANFOGA($A$1;": ";A2;TECKENKOD(10);$B$1;": ";B2;TECKENKOD(10);$C$1;": ";C2)

När man först tillämpar den här formeln så visas först inga radbrytnigar. För att det skall göra det måste man klicka på knappen Radbryt text under fliken Start, se bild nedan.Kontaktuppgifter i en cell med utan radbrytning från celler med radbrytning

Här använder vi en Byt.Ut formel där vi byter ut TECKENKOD(10) mot ”, ”


DELA