Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Funktionen TECKENKOD

Formler 2018-12-14

Funktionen TECKENKOD ber om ett numeriskt värde 0-255 och returnerar dess motsvarande ASCII värde. Den här funktionen kan vara användbar om man tillexempel behöver ange ett icke utskrivbart tecken vilket de första 32 värdena representerar.

Du kan läsa mer om ASCII värden genom att klicka på följande länk: https://www.asciitabell.se/

Se även följande blogginlägg där vi måsta använda oss av TECKENKOD i en formel för att infoga radbrytning i en formel.
DELA