Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Formeln BYTUT

Formeln BYT.UT är väldigt användbar. Den kombineras ofta med andra text formler. VI skall nu gå igenom ett enkelt exempel hur den fungerar. I bilden nedan har vi ett par serienummer. VI skall nu byta ut bindestrecket ”-” mot ett snedstreck ”/”. Exempelfilen går även att ladda ner under rubriken.
Man kan så klart skriva in formeln direkt i cellen men den går även att infoga via fliken Formler – Text – BYT.UT
Text: Här refererar vi till den cell där textsträngen finns som vi vill ändra i.

Gammal_text: Här skriver vi in med citationstecken den text som skall bytas ut

Ny_text: Här skriver vi in med citationstecken den text som skall ersätta den gamla texten.

Antal_förekomster: Valfritt fält där vi kan välja hur många gånger som en text eller tecken skall bytas ut. Hade vi skrivit in siffran 1 här så hade enbart första förekomsten av ”-” ersatts med ”/”.


DELA