Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

LETARAD med två värden

En av Excels mest uppskattade funktioner är LETARAD(). Den kan hämta ett unikt värde från en tabell som matchar en angiven referens. Ibland kan man behöva matcha med två eller flera referenser. Vi skall nu gå igenom hur man kan göra en leta rad med två fält eller referenser. Vi skall med hjälp av LETARAD fylla den tomma matrisen som är markerad till höger i bilden nedan med värdena från tabellen till vänster. Du kan ladda ner exempelfil under rubriken.


I funktionen LETARAD behöver det först anges ett Letauppvärde som sedan skall finnas i det första fältet i en tabellmatris, det värdet måste vara unikt i tabellmatrisen. Här uppstår ett problem med våran tabell till vänster i bilden ovan. Eftersom alla värden förekommer flera gånger. Kombinationen av de två fälten Region och Produkt är däremot unika. Därmed så kan vi skapa ett nytt fält i den vänstra tabellen, så att vi får en tabell med unika värden.

Vi skapar det nya fältet genom att infoga ett nytt fält mellan B och C och gör en SAMMANFOGA funktionen av värdena för Region och Produkt enligt nedan:

För att förtydliga så lägger vi även till ett bindestreck ”-”.

    =SAMMANFOGA(A2;"-";B2)

Använd sedan Autofyll för att fylla hela fältet.

Sedan kan vi skapa vår LETRAD funktion i matrisen till höger, i cell G2 där vi som första argumentet i LETARAD funktionen gör en liknande SAMMANFOGA funktion:

    SAMMANFOGA(G$1;"-";$F2)

Vi använder oss här med absoluta referenser i dels höjdled och sidled för att vi skall kunna fylla matrisen snabbt och enkelt. I bilden nedan visas vår input till formeln via funktionsargument rutan. Formeln i dess helhet redovisas under bilden.


    =LETARAD(SAMMANFOGA(G$1;"-";$F2);$C$2:$D$25;2;FALSKT)

Slutresultat när vi autofyllt vår matris blir enligt bilden nedan.DELA