Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Jämför två listor i Excel

Ett väldigt vanligt problem i Excel är att man har två listor och vill jämföra de och kunna identifiera vilka värden som saknas i den ena. Vi skall i följande exempel jämföra två listor med bilmärken och identifiera vilka som saknas i den ena. Vårt resultat ser ut som i bilden nedan där de som finns i listan Bilar 1 men inte finns i listan Bilar 2 blir orangemarkerade.

Exempelfilen går att ladda ner under inläggets rubrik.
För att markera de värden som saknas i listan Bilar 2 så kommer vi att använda oss av funktionerna Villkorsstyrd formatering, LETARAD(), OMSAKNAS() och SANT().

Vi kommer att använda oss av villkorstyrd formatering med en formel för att markera bakgrunden för de värden som saknas. Den formeln behöver generera ett SANT-värde.

Först så börjar vi med att skapa vår formel som vi sedan kan klistra in i villkorstyrd formatering. Vi kommer att använda LETARAD för att jämföra de två listorna. I cell B2 använder vi oss av formeln:

 =LETARAD(A2;C2:C5;1;FALSKT)

Vi skapar nu en enkel Letarad-funktion som hämtar motsvarande värde eller returnerar felvärdet ”#SAKNAS!” som i bilden nedan.
Den formel vi slutligen skall använda i vår villkorsstyrda formatering måste returnera ett SANT-värde. Vi behöver alltså omvandla vårat #SAKNAS!-värde till ett SANT-värde. Detta gör vi med formeln OMSAKNAS(). Vi sätter värde om saknas till ”SANT”. Se formel och bild nedan:

=OMSAKNAS(LETARAD(A2;$C$2:$C$5;1;FALSKT);SANT)
Vi kan nu klippa ut formeltexten ifrån cell B2. Ställ dig sedan i cell A2 och under fliken Start -> Villkorstyrd formatering - > klicka på Ny regel som i bilden nedan.I dialogrutan Ny formateringsregel välj Bestäm vilka celler som ska formateras genom att använda en formel och klistra in formeln som i bilden nedan.Klicka även på Formatera och välj bakgrundsfärg. Klicka sedan OK.

Ställ dig i cell A2 och använd funktionen Autofyll med höger musknapp och Fyll endast med formatering som i bilden nedan:
DELA