Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Fyll en kolumn med ovanstående värde i Excel

Ibland har man en tabell som i bilden nedan där en kolumn med tomma celler som egentligen representerar värdet ovanför. Om man vill analysera tabellen i en pivottabell så kan man inte ha några tomrum utan måste då fylla tomrummen med ovanstående värde.

Detta kan man enkelt göra genom att kopiera värden manuellt genom att använda sig av Autofyll och klicka och dra med musen. Har man mycket data kan det vara både tidskrävande och tråkigt.För att snabbt lösa det problemet kan man använda sig av funktionen Gå till special

Markera kolumnen där du vill fylla de tomma raderna med värdet som finns ovan de tomma raderna, som i bilden ovan.

Tryck på knappen F5

Du får nu upp dialogrutan Gå till, tryck på knappen Special

Du får nu upp dialogrutan Gå till special. Här kan du göra fler val för vilka av dina redan markerade celler du vill behålla som markerade. Bocka för Tomma celler enligt bilden nedan, klicka Ok.Nu är endast dina tomma celler markerade. För att fylla de tomma cellerna med ovanstående värden gör följande:

Skriv in ett lika med tecken "=" och tryck på Uppåtpil-tangenten på ditt tangentbord en gång.

I den första cellen med tomma värden, cell A3, skall det stå ”=A2” som i bilden nedan.Håll inne CTRL och tryck Enter (CTRL + Enter)

Nu visar dina tidigare tomma celler i kolumnen Stad värdet ovanför.OBS! Dina celler visar nu värdet på ovanstående rad men innehåller inte värdet utan endast en referens . Om du gör en sortering av tabellen på till exempel Namn i kolumnen bredvid kommer datan visa fel eftersom de endast refererar till cellen ovanför. För att hantera det så är det bäst att markera hela kolumnen Stad -> Kopiera kolumnen och klistra sedan in den på nytt med Klistra in special – Värden.


DELA