Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Formeln SORTERA i Excel

Vi har tidigare titta på Excel nya dynamiska områdesfunktioner som tillexempel formeln FILTER. Vi skall nu jobba vidare med datan ifrån det exemplet och introducera formeln SORTERA. Med den formeln så kan vi skapa en sortering av ett dynamiskt område. Formeln SORTERA är väldigt lik funktionen sortera.

I förgående exempel så hade vi använt formeln FILTER för att skapa ett filtrerat urval från en annan tabell. I exemplet i bilden nedan så har vi tagit ut alla de rader ifrån tabellen till vänster med värdet Typ = ”Blå”. Du kan ladda ner exempelfil under inläggets rubrik.VI skall nu även lägga till en sortering av tabellen till höger. Vi skall göra så att den är sorterad efter resultat så att det högsta värdet är högst upp, dvs i fallande ordning.

Formeln Sortera innehåller totalt 4 valfria argument.

Matris: Vår tabell eller område som skall sorteras.

Sortera_index: Den kolumn som skall sorteras efter. Här anges en siffra i den ordning från vänster till höger som kolumnen finns.

Sorteringsordning: Ange 1 för Stigande ordning eller -1 för fallande ordning.

Efter_kol: Här anges ifall sorteringen skall ske efter rader, standard, eller om man skall sortera kolumnerna, ange då ”SANT”.

 

Den existerande formeln som skapar vår filtrerade tabell eller om man vill ”Matris” finns i cell E2 är: =FILTER(Tbl_Resultat;Tbl_Resultat[Typ]="Blå";"Saknas"). Vi kan använda den formeln för vårat första argument dvs. vår Matris.

Då vi skall sortera efter resultat som är den tredje kolumnen anger vi Sortera_index siffran ”3”.

Standard inställningen för Sorteringsordning är stigande så vi anger ”-1” här för att få fallande ordning.

Vi behöver inte ange något för argumentet Efter_kol eftersom standard är att sortera raderna.

Vår slutliga formel i cell E2 blir: =SORTERA(FILTER(Tbl_Resultat;Tbl_Resultat[Typ]="Blå";"Saknas");3;-1)

Se slutligt resultat i bilden nedan.
DELA