Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Formatera dagar som är helgdagar

I följande exempel skall vi genomföra en villkorstyrd formatering som ändrar cellfärg på datum som är helgdagar, dvs lördag eller söndag.

Vår data ser ut som i bilden nedan där vi har en lista med olika datum. Vi skall nu göra så att de datum som representerar en helgdag skall få en orange cellfyllning.

Du kan ladda ner exempelfil under inläggets rubrik.Börja med att markera datumen som i bilden ovan. Under fliken Start -> klicka på knappen Villkorstyrd formatering -> Ny regel… som i bilden nedan.Du får nu upp dialogrutan Redigera formateringsregel som i bilden nedan. Välj regeltyp Bestäm vilka celler som skall formateras genom att använda en formel. Mata in formeln nedan.

   =VECKODAG(A2;2)>5

Formeln VECKODAG() returnerar en siffra för vilken dag i veckan ett datum representerar. För att siffran 1 skall motsvara måndag och siffran 7 en söndag så väljer vi returtypen 2. Då formeln VECKODAG() returnerar en siffra som är mer än 5, dvs lördag (6) eller söndag (7) så skall cellen formateras.

Klicka sedan på knappen Formatera och ställ in formatet. I detta fall har vi valt orange bakgrundsfärg.

Klicka sedan OK.Du får nu resultatet som i bilden nedan.Du kan använda dig av funktionen Autofyll för att fylla cellerna nedåt med samma villkorstyrda formatering så att om du lägger till nya datum så kommer även dessa att påverkas.