Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Ersätt nollor 0 med tomma värden i Excel

I följande exempel har vi en lista, se bilden nedan, där vi har några rader med noll-värden, siffran 0, som vi inte vill att de skall representera siffran 0 utan de cellerna skall vara tomma, blanka eller även kallade null-värden.

Du kan ladda ner exempelfil under inläggets rubrik.

Vi kommer nu att byta ut nollorna på två olika sätt. Först med en om-formel och sedan med funktionen sök och markera.Först använder vi oss av en OM-formel. Vi skapar en ny kolumn som vi döper till ”Värden 2” i cell B1. Vi ställer oss sedan i cell B2 och skriver in formeln:

B2 = OM(A2=0;"";A2)

I den här formeln testar vi först villkoret om värdet i A2 är lika med 0, om det är sant ersätter vi det med ””, dvs ingenting, annars om villkoret är falskt så ersätter vi det med värdet i A2.

Autofyll sedan OM-formeln nedåt i tabellen som i bilden nedan.Slutligen använder vi funktionen Sök och markera. Börja med att markera hela listan. Under fliken Start -> Sök och markera -> Ersätt som i bilden nedan.Du får nu upp dialogrutan Sök och Ersätt som i bilden nedan där vi fyller i två av fälten.

Sök efter: 0 -> här skriver vi in siffran 0

Ersätt med: -> här skriver vi inte in någonting utan vi ställer oss endast i rutan och trycker på backspace tills det inte går längre så att det är helt tomt, vi vill inte ha ett mellanslag, det är inte samma sak som blankt, eller null-värde.Sedan klickar vi på knappen Ersätt alla. Vårt resultat blir som i bilden nedan.DELA