Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Dynamiskt namngivet område

I följande exempel skall vi gå igenom hur man kan skapa ett dynamiskt namngivet område. Och vad är då det?

I Excel kan man via Namnhanteraren namnge områden så att man kan anropa det området eller cellen i en formel genom att skriva ut dess namn i stället för cellreferensen. Det kan göra formler lättare att förstå och tidsparande om man ofta refererar till ett visst värde ofta. Dessa områden är normalt sett statiska och vi skall nu göra ett som är dynamiskt så att det uppdateras när man lägger till nya värden i listan.

Vi skall jobba med datan i listan i bilden nedan där vi har ett par värden. Du kan ladda ner exempelfil under inläggets rubrik.För att skapa ett dynamiskt område så skall vi definiera det i Namnhanteraren med en FÖRSKJUTNING() formel. Vi kan först skapa formeln i arbetsboken för att se om den stämmer och sedan klistra in den.

I cell C2 skriv in formeln: =FÖRSKJUTNING($A$2;0;0;ANTAL($A:$A);1)

Vi får nu ett område/array markerat i blått som i bilden nedan som stämmer överens med kolumn A, se bilden nedan.Med denna formel så utgår referensen först från det första värdet vi vill ha i A2 då vi inte vill ha med rubriken. Vi behöver därefter ingen förskjutning i sig utan sätter nollor för rader och kolumner.

Därefter kommer kruxet när vi skall bestämma höjden på området. Då använder vi oss av formeln ANTAL($A:$A). Det uttrycket räknar alla numeriska värden i hela kolumn A. Har man en lista med icke numeriska värden så får man använda sig av formeln ANTALV() som även räknar celler med text i. Det sista ingångsvärdet är 1 som antal kolumner som området består av.

Nu kan vi kopiera formeln FÖRSKJUTNING($A$2;0;0;ANTAL($A:$A);1) och klistra in det i Namnhanteraren.

Under fliken Formler -> Namnhanteraren -> Nytt. Du får nu upp dialogrutan Nytt namn. Döp den och klistra in formeln i fältet Refererar till som i bilden nedan.Klicka sedan OK -> Stäng

Det går nu att anropa en formel som behöver ett eller flera värden som t.ex. funktionen SUMMA() eller ANTAL(), se bilden nedan där vi endast har formeltexten =ANTAL(Värden).Vi kan nu lägga till och ta bort värden i kolumn A och resultaten kommer per automatik att ändra sig.

OBS! Testa att ta bort ett värde i mitten av listan i A. Då skapas ett tomrum och beräkningen med formeln ANTAL skickar fel höjd till förskjutningsformeln.

Med andra ord se till att aldrig ha tomrum i listan när du jobbar med denna formel!


DELA