Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Namnge objekt och celler med Namnhanteraren

I Excel finns en funktion som heter Namnhanteraren som finns under fliken Formler. Den funktionen tillåter oss att namnge olika referenser och objekt som t.ex. tabeller eller celler. Den funktionen är användbar då man bygger stora filer med mycket data. Den hjälper oss bland annat att enklare anropa data när man skriver formler och gör det även tydligare för en utomstående att tolka en formel.

I följande exempel så skall vi jobba med en liten dynamisk tabell som visar försäljningen till ett par kunder som du kan se i bilden nedan. Du kan ladda ner slutresultatet under inläggets rubrik. 

Vi skall nu börja med att namnge vår tabell. Under fliken Formler klicka på knappen Namnhanteraren som i bilden endan.Du får nu upp dialogrutan Namnhanteraren som i bilden nedan. Där finns ett objekt som heter Tabell1. Markera ”Tabell1” och klicka på knappen Redigera...
Du får nu upp dialogrutan Redigera namn enligt bilden nedan. Ändra namn från ”Tabell1” till ”Tbl_Försäljning”. Klicka sedan OK, därefter Stäng.
Vi skapar sedan en enkel summa formel av samtliga värden och kan då skriva formeln:

=SUMMA(Tbl_Försäljning[Värde])

När vi skriver in formeln så behöver vi inte använda muspekaren utan när vi skrivit ” =SUMMA(Tb” som i bilden nedan så föreslår Excel vår namngivna tabell enligt bilden nedan. Då kan man trycka på Tab-knappen så skrivs resten av namnet ut.För att sedan välja rätt fält så skriver vi in ett vänsterklammer-tecken ”[” och tabellens fält föreslås som i bilden nedan.
Vi skall nu skapa ytterligare ett namngivet område som är samtliga värden i kolumnen Värde. Dvs det värde vi precis räknat ut.

Markera den cell där summan finns, (E2), och klicka sedan på Namnhanteraren som tidigare. I dialogrutan Namnhanteraren klicka på Nytt, så att du får upp dialogrutan Nytt namn som i bilden nedan.Längst ner i rutan i fältet Refererar till så finns vår cellreferens. Eftersom vi i föregående steg markerat värdet så finns det där automatiskt. Döp det nya namnet till ”Total_Försäljning”, klicka OK.

Vi ställer oss nu i cell E3 och skriver in ett lika med tecken och sedan de två första bokstäverna ”=To” som i bilden nedan. Excel föreslår då vårat nya namngivna område ”Total_försäljning”.I bilden nedan visas våra två formler och i kolumn F så visas vilken formel som används. Nu har vi jobbat med en dynamisk tabell som vi även namngivit.
Det vanligaste sättet att räkna ut den totala försäljningen hade varit formeln ”SUMMA(B2:B5)” ifall det inte varit en dynamisk tabell eller ”SUMMA(Tabell1[Värde])”.

Nedan kan vi se tre olika sätt att skriva samma sak. SUMMA(B2:B5) formeln blir kortast men säger i sig ingenting och den andra som endast heter ”Total_Försäljning” är den som egentligen säger oss mest. När den sedan används tillsammans med en massa andra referenser i en formel så blir det lättare och mer pedagogiskt att förstå när man tolkar formeln.


=SUMMA(Tbl_Försäljning[Värde])

=Total_Försäljning

=SUMMA(B2:B5)


DELA