Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Formeln FÖRSKJUTNING i Excel

I följande inlägg skall vi gå igenom formeln Förskjutning. Formeln refererar först till en cell och får resultatet att den refererar till en annan cell eller ett område med flera celler. Vi kommer att jobba med datan som i bilden nedan där vi har en matris på tre rader och tre kolumner med en siffra i varje cell.

Du kan ladda ner exempelfil under inläggets rubrik.I cellen A6 och nedåt har vi vår FÖRSKJUTNINJG-formel. I cell A6 är den:

=FÖRSKJUTNING($B$2;B6;C6)

Den returnerar ett värde ifrån matrisen högst upp. Vi skall nu igenom formeln olika argument

Ref: En referens varifrån förskjutningen börjar. I vårat fall cellen B2 som även är orangefärgad.

Rader: Antalet rader som skall förskjutas ifrån cell B2, position 5. Då värdet är negativt så förskjuts raderna uppåt, är det positivt så förskjuts raderna nedåt.

Kolumner: Antalet kolumner som skall förskjutas ifrån cell B2, position 5. Då värdet är negativt så förskjuts kolumnerna åt vänster, är det positivt så förskjuts kolumnerna åt höger.

[Höjd]: Valfri områdesreferens, ange en siffra för antalet rader som området skall innehålla

[Bredd]: Valfri områdesreferens, ange en siffra för antalet kolumner som området skall innehålla

I cell A6 där vi har vår förskjutnings formel så är referensen B2 och de andra värden för rader och kolumner hämtas ifrån de intilliggande kolumnerna B6 (-1) och C6 (-1). Den formeln returnerar värdet 1 som den hämtat ifrån cell A1. Den utgår ifrån cell B2 sedan tar den en rad åt vänster (-1) och sedan en kolumn uppåt (-1).

I cell A10 så har vi formeln ”=FÖRSKJUTNING($B$2;B10;C10)” returneras värdet 5, detta på grund av att den ursprungliga referensen är B2 och sedan förskjuts det med inga rader (värdet 0 i B10) och inga kolumner (värdet 0 i C10). Därmed stannar den på sin ursprungliga position.

Ovan har vi endast returnerat enskilda celler. Vi skall nu returnera ett helt område och använda de två sista valfria argumenten för [Höjd] och [Bredd].I bilden ovan så har vi i cell E6 vår formel: =FÖRSKJUTNING(A1;0;0;3;1)

Vi har ändrat den första referensen till cell A1. Därefter så är den initiala förskjutningen 0 rader och 0 kolumner. Därefter så är värdet Höjd 3, dvs nedåt 3 rader och Bredd 1 kolumn. Vårat resultat blir i det blåmarkerade området och motsvarar värdena i cell A1 till A3.

I de intilliggande kolumnerna har vi endast lagt till en förskjutning av kolumner utan att påverka inställningen för storlek på området.

Vill man ha hela matrisen direkt som vi gjort så är det bästa egentliga att bara skriva: =FÖRSKJUTNING(A1;0;0;3;3)

Formeln Förskjutning används ofta tillsammans med andra formler som som returnerar ett värde för att ta fram storleken på ett område eller hur mycket som skall förskjutas. Se till exempel inlägget om hur man skapar ett dynamiskt namngivet område med formeln FÖRSKJUTNING():


DELA