Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Dynamisk bild i Excel

I följande exempel skall vi skapa en dynamisk bild, ett trafikljus som växlar mellan grönt, gult och rött ljus beroende på vilken färg vi väljer med en dropdown lista. Du kan ladda ner exempelfil under inläggets rubrik.

Vi börjar med att lägga in våra bilder med ett korresponderande värde som vi skall välja via en dropdown lista som i bilden nedan.

Det är väldigt viktigt att du lägger in dina bilder i en cell så att hela bilden ligger inom cellen som t.ex. bilden på rödljuset i bilden nedan ryms inom cell A1. Skriv sedan namnet till höger om cellen.Vi skall nu skapa referenser till bilderna och få in dom i Namnhanteraren. Markera området A1 till B3 som i bilden nedan.Klicka sedan under fliken Formler -> Skapa från markering som i bilden nedan.Du får nu upp dialogrutan Skapa namn från markering som i bilden nedan. Då vi har våra namn i kolumnen till höger om våra bildobjekt så bockar vi för alternativet Högra kolumnen. Klicka sedan OK.Klicka på knappen Namnhanteraren så att du får upp dess dialogruta som i bilden nedan.Våra referenser finns nu sparade.

Vi växlar nu flik då vi inte vill ha vårat bibliotek med bilder i samma blad som där vi skall kunna välja dom.

Ställ dig i cell A1 och infoga en dropdownlista genom att under fliken Data -> Dataverifiering -> använd referenserna i föregående flik som i bilden nedan, klicka sedan OK.I cell A1 finns det inget värde men välj ett av dom så att det inte är tomt, du får felmeddelande senare annars.


Vi skall nu lägga in ett bildobjekt och koppla det till vårat val i dropdownlistan. Kopiera en av trafikljusbilderna, vilket som helst och kopiera in det när dropdownlistan som i bilden nedan.Vi skall använda oss av formeln INDIREKT() som kan ta emot en text och förvandlda den till en referens.

Under fliken Formler klicka på Namnhanteraren -> Nytt

Döp den till ”Trafikljus” och skriv in formeln =INDIREKT(Blad2!$A$1) som i bilden nedan.

Klicka sedan OK.
Vi har nu skapt samtliga referenser som vi kan se i bilden nedan.
De tre översta refererar till bildobjekten Röd, Gul och Grön. De fjärde referensen hämtar värdet Röd, Gul och Grön ifrån dropdownlistan i cell A1.

VI skall nu genomföra det sista steget och koppla bilden till referensen/formeln Trafikljus.

Markera bilden bredvid dropdownlistan och gå direkt till formelfältet och skriv in ”=Trafikljus” som i bilden nedan och tryck Enter.