Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Dropdown lista med unika dynamiska värden

I ett tidigare inlägg så skapade vi en dynamisk dropdown lista som hämtade sina unika värden från en annan lista där värdena kunde förekomma flera gånger. Vi skall nu göra detta igen fast på ett mycket enklare sätt. Du kan ladda ner exempelfil under inläggets rubrik.

Vi kommer att kombinera tekniken med formeln UNIK() samt ett litet trick då vi skapar vår dropdown lista då vi lägger till en hashtag (#) för att referera till ett område (array).

Vår data ser ut som i bilden nedan. Vi har en lista med Namn där varje namn kan förekomma flera gånger. I tabellen bredvid skall vi tillsätta en Ansvarig för varje vecka. Vi skall tillsätta ett namn på varje rad och vi skall göra det med en dataverifierad dropdown lista.Vårat första steg är att först skapa en ny lista med endast de unika namnen från tabellen Namn längst ut till höger. Vi skapar en ny lista i kolumn F som vi kallar Unika namn med formeln UNIK():

F2=UNIK(Tbl_Namn[Namn])Formeln UNIK returnerar ett område/array därav den blå rutan runt resultatet i kolumn F. Om vi lägger till ett nytt namn i kolumn A så kommer det att dyka upp i kolumn F.

Vi skall nu infoga vår dropdown-lista. Börja med att markera hela kolumnen under Ansvarig i kolumn D. Klicka sedan under fliken Data -> Dataverifiering. Du får nu upp dialogrutan Dataverifiering som i bilden nedan. I fältet Tillåt välj Lista.

Under Källa referera till den cell där formeln UNIK finns inskriven dvs cell F2. Se till att det är i absoluta referenser med dollartecken. Det sista och avgörande är att man i slutet av referensen lägger till en hashtag ”#”. Hashtagen är nödvändig eftersom den berättar för Excel att den cellen refererar till början av ett område/array och de andra värdena i området skall med. Referensen skall alltså bli:

=$F$2#

Klicka sedan OK.Vårat resultat kan du se i bilden ovan. Vi kan nu välja från en dropdown lista och endast unika värden kommer med. Lägg till ett nytt namn i kolumn A och listan i kolumn F och notera hur det läggs till i både kolumn F samt dropdown listan i kolumn D.


DELA