Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Avrunda tid i Excel till given tidsenhet

Ibland har man exakta klockslag som man vill avrunda till en viss enhet som hela timmar, varje kvart, varje tionde sekund osv. Vi kommer i följande inlägg gå igenom hur man kan avrunda till närmsta valfria tidsenhet samt att avrunda det antingen uppåt eller nedåt.

Vår data ser ut som i bilden nedan och du kan ladda ned exempelfil under inläggets rubrik.I tabellen ovan har vi först ett tal mellan 0 och 1. Det motsvarar ett klockslag i Excels tids och datumformat. I kolumn B finns en referens som pekar mot värdet bredvid fast den kolumnen är formaterad som tidslag och vi ser därför klockslaget ned på sekunden. Vi skall nu avrunda dessa klockslag till en viss multipel/tidsenhet.

Vi börjar med att använda oss av formeln MAVRUNDA() i cell C2 som avrundar till närmsta multipel. Formeln kräver följande argument.

Tal: Det tal som vi skall avrunda, i vårat fall refererar vi till A2, det går även bra att göra det till B2.

Multipel: Här skriver vi in ett klockslag, en tidsenhet som det skall avrundas till. Vi kan ange en referens eller så skriver vi in det manuellt. Om vi skriver in ”03:00:00” så avrundas det till var tredje timma.

Vi skriver in i cell C2:

=MAVRUNDA(A2;"03:00:00")

Vi får då att 16:38:21 avrundas till 18:00:00. Hade värdet legat tidigare än 16:29:59 så hade resultatet blivit 15:00:00.Vi kan även ange en referens och peka på en cell för vår multipel. Som i bilden nedan som innehåller absoluta referenser för att se hur man kan jobba med olika multiplar/tidsenheter.Vill man avrunda nedåt använder man sig av formeln RUNDA.NER() med samma argument.


Vill man avrunda nedåt använder man sig av formeln RUNDA.UPP() med samma argument.