Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Absolut referens i en dynamisk tabell

Det är ofta väldigt bra att lagra tabelldata i formatet dynamisk tabell. Det kan vara lite krångligt i början då man är van vid det klassiska rutnätet med dess referenssystem. När man refererar till en dynamisk tabell så fungerar det även lite annorlunda gällande relativa och absoluta referenser. När man vill ha en absolut referens i rutnätet så lägger man till dollartecken antingen manuellt eller genom att trycka på F4. När man skall referera till en dynamisktabell och göra referensen absolut så fungerar det inte att trycka på F4. Vi skall nu visa hur man kan göra en referens till en dynamisk tabell absolut.

Vår data ser ut som i bilden nedan där vi har en som heter Tbl_Observationer tabell med olika observationer. Du kan även ladda ner exempelfil under inläggets rubrik.Vi skall nu summera kolumnen Observation1 och sedan autofylla den så att den räknas ut på nytt för varje kolumn. Vi börjar med att summera Observation1 i cell G2 med formeln

=SUMMA(Tbl_Observationer[Observation1])

Vi autofyller den därefter till höger i fyra kolumner som i bilden nedan. I cell J2 har vi den sista summaformeln som blir:

=SUMMA(Tbl_Observationer[Observation4])Den formeln som vi skrivit har alltså en relativ referens eftersom referensen förflyttas relativt resultatcellens position. VI skall nu skapa en ny summa formal i raden under som skall vara absolut så att vi i cell J3 får resultatet för Observation1 i stället för Observation4.

För att göra en kolumnreferens till absolut behöver vi referera till den som ett område. VI skapar i cell G3 följande formel:

=SUMMA(Tbl_Observationer[[Observation1]:[Observation1]])

Jämfört med den relativa formeln:

=SUMMA(Tbl_Observationer[Observation1])

Den relativa referensen är endast [Observation1] och den absoluta är [[Observation1]:[Observation1]].

Autofyll sedan ut till cell J3 och du får resultatet som i bilden nedan.DELA