Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Visa tal som Bråk och Ration i Excel

Ibland vill man sammanfatta två tal i antingen bråkform eller som ett ratio. Vi kan göra detta med hjälp av formeln TEXT() och även formeln BYT.UT().

I tabellen nedan har vi en tabell med värden i X och Y. Vi räknar därefter ut dels Bråk och även Ratio. Du kan ladda ner exempelfilen under rubriken.

Representera tal i Excel som bråk och Raito

Vi använder oss av följande formler:

    Bråk =TEXT(A2/B2;"#/######")

    Ratio =BYT.UT(TEXT(A2/B2;"#/######");"/";":")

Här använder vi oss av samma formel som ovan fast vi använder oss även av funktionen BYT.UT() och byter ut ”/” mot ”:”


DELA