Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Villkorstyrd formatering på hel rad av en cell

När man har en tabell så är ofta ett visst fält väldigt viktigt. Det kan då vara intressant att belysa vilka rader, dvs observationer i tabellen som har ett visst värde i det fältet. Vi skall nu visa hur man med villkorstyrd formatering kan belysa en rad som lever upp till ett visst villkor för ett fält.

Datan som vi skall jobba med är en dynamisk tabell och visas i bilden nedan. Tabellen visar ett litet medlemsregister och vilken typ av medlemskap de har. Antingen Guld, Silver eller Brons. Vi skall skapa en villkorstyrd formatering som gör att de med medlemskap ”Guld” får hela raden formaterad med ljusgrön bakgrund. Se bilden längst ner för slutresultat.
Börja med att markera tabellen, allt utom rubrikerna.

Tips! Detta gör du enklast genom att markera en cell i tabellen (ej rubrikrad). Tryck sedan Ctrl + A så markeras all data i tabellen utom rubrikerna. Om du skulle vilja markera även rubrikerna så trycker du Ctrl + A en gång till.

När all data i tabellen är markerad skall vi skapa en regel för villkorstyrd formatering för det området. Under fliken StartVillkorstyrd formatering – klicka på Ny regel… som i bilden nedan.
Du får nu upp dialogrutan Ny formateringsregel som i bilden nedan. Under Välj en regeltyp – Markera Bestäm vilka celler som ska formateras genom att använda en formel.  Fyll i formeln: =$C2="Guld" som i bilden nedan. Notera dollartecknet, läs mer här om absoluta och relativa referenser.
Klicka sedan på knappen Formatera… längst ner till höger så att du får upp dialogrutan Formatera celler som i bilden nedan.Under fliken Fyllning välj en ljusgrön färg som i bilden nedan klicka sedan OK.

När du kommer tillbaka till dialogrutan Ny formateringsregel klicka OK igen. Du skall nu få fram en tabell som den nedan.
DELA