Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Villkorstyrd formatering på hel kolumn i Excel

I följande exempel har vi en tabell, eller rättare sagt en matris, som sammanfattar en tidserie med värden uppdelade på år och månader. Vi skall i följande exempel använda oss av funktionen villkorstyrd formatering för att markera vilket år som har högst värde för varje enskild månad.

Du kan ladda ner exempelfilen under inläggets rubrik.Vi börjar med att markera datan för månad januari genom att markera cellerna B2 till B12.

 

Under fliken Start -> Villkorstyrd formatering -> Ny regel som i bilden nedan.Klicka sedan Bestäm vilka celler som ska formateras genom att använda en formel och fyll sedan i formeln

 

=B2=MAX(B$2:B$12)


 


Klicka sedan Formatera så att du får upp dialogrutan Formatera celler som i bilden nedan.
Under fliken Fyllning välj en färg och klicka sedan OK.

Klicka OK igen. 

Din data skall nu se ut som i bilden nedan.Autofyll sedan med Fyll endast med formatering markering ända ut till kolumnen Dec.

 

Din data skall se ut som i bilden nedan.