Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Ta fram månad från ett datum i Excel

Ibland vill vi ta veta vilken månad ett datum tillhör. Man kan använda sig av formeln MÅNAD() för att få fram vilket nummer. Ibland vill vi däremot ha det i textformat och vi kan då använda oss av funktionen TEXT(). Se bilden nedan för förklaring och läs mer nedan för ytterligare förklaring. Du kan även ladda ner tabellen som exempelfil under inläggets rubrik.
Funktionen text har två argument.

Det första är en referens till ett datum som är i datumformat. Dessa finner vi i kolumn A bilden ovan.

Det andra argumentet är Format. Här anger vi i bokstaven M en till fyra gånger inom citationstecken och får följande resultat:

Format

Resultat

Formel

"M"

1

=TEXT($A2;"M")

"MM"

01

=TEXT($A2;"MM")

"MMM"

jan

=TEXT($A2;"MMM")

"MMMM"

januari

=TEXT($A2;"MMMM")

VERSALER("MMM")

JAN

=VERSALER(TEXT($A2;"MMM"))

INITIAL("MMMM")

Januari

=INITIAL(TEXT($A2;"MMMM"))

MÅNAD()

1

=MÅNAD(A2)

 

Notera att i sista alternativet där vi använder funktionen MÅNAD() så är ettan högerjusterad vilket innebär att den är formaterad som tal och inte text vilket det första alternativet då vi angett ”M” som format ger.

Funktionen VERSALER() konvertera alla bokstäver till versaler dvs stora bokstäver.

Funktionen INITIAL() konvertera den första bokstaven i varje ord till versal och resten gemener.


DELA