Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Stora och små bokstäver i Excel

Använd funktionerna GEMENER och VERSALER i Excel för att byta från stor till liten bokstav eller liten till stor.
Ibland kan man få in textutdrag från databaser osv där all text är i stora bokstäver, dvs versaler. Detta kan var fult och svårläst och då kan det vara bra att ändra detta. Funktionerna är väldigt enkla. Man skriver in funktionsnamnet och refererar till den cell vars bokstäver man vill omvandla.

=VERSALER(A1)

=GEMENER(A1)

En vanlig situation kan vara att vi vill att ord skall inledas med stor bokstav, dvs versal. Då kan vi använda oss av formeln INITIAL. Den förvandlar den första bokstaven till en versal och resterande bokstäver till gemener. Formeln skrivs likt föregående.

=INITIAL(A1)

För att se en sammanställning se bilden ovan eller ladda ner exempelfil längst upp.


DELA