Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Slå ihop tabeller med formeln VSTACK

I följande inlägg skall vi slå ihop två tabeller med formeln VSTACK. Istället för att gå in PowerQuery och göra en append kan vi nu enkelt slå ihop två eller flera tabeller med formeln VSTACK. Du kan ladda ner exempelfil under inläggets rubrik.

Vår data ser ut som i bilden nedan där vi har två dynamiska tabeller med data som beskriver olika säljares omsättning. Anledningen till att de är i olika tabeller är eftersom de kommer ifrån olika områden, område Väst och område Nord. Tabellerna heter därför Tbl_Nord och Tbl_Väst.För att slå ihop de två tabellerna med formeln VSTACK skriver vi:

=VSTACK(Tbl_Nord;Tbl_Väst)Vårt resultat blir som i bilden ovan där resultatet blir ett dynamiskt område. Det går även att göra detta utan att våra tabeller i dynamiskt tabellformat genom att bara markera områden. Fördelen med att ha de som dynamiska tabeller är att vi nu kan lägga till en rad i den ena tabellen så uppdateras vår nya tabell per automatik.

Det går även bra att slå ihop endast en kolumn åt gången. Vi vill endast slå ihop omsättningen så använder vi formeln nedan:

 

=VSTACK(Tbl_Väst[Omsättning];Tbl_Nord[Omsättning])För att räkna ut summa så skriver vi:

=SUMMA(J3#) eller =SUMMA(G3#)

Notera att vi lägger till ett ”#” till den första cellen i det dynamiska området för att referera till hela det dynamsiak området.

Vill vi inte redovisa hela lista utan endast räkna ut summan direkt kan vi skriva:

=SUMMA(VSTACK(Tbl_Väst[Omsättning];Tbl_Nord[Omsättning]))


DELA