Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Skydda blad i Excel

Ibland kan vi vilja begränsa vad en användare kan göra i ett dokument. Då kan vi välja att låsa vissa celler så att en användare inte kan göra några ändringar i det. Detta kan vara bra om man gjort någon form av beräkning där man har en avancerad formel som man inte vill att användarna av misstag skall gå in och ändra på. Vi kommer nu att göra sådana begräsningar, dvs skapa ett skyddat blad i ett Exceldokument. Vi kommer att jobba vidare med en version av filen i ifrån inlägget om funktionen SUMMA.OM(). Exempelfilen går att ladda ner under rubriken.

I vårat kalkylblad har vi försäljningsdata i en tabell i kolumnerna från A till E. I kolumn G2 har vi en SUMMA.OM formel som gör beräkningar på datan i tabellen baserat på ett antal villkor som ställs in med dropdownlistor i cellerna H2, I2, J2 och K2.

Vi vill att användare skall kunna lägga till nya rader i tabellen och sätta upp nya villkor genom dropdownlistorna. Vi vill dock inte att de skall kunna göra några andra ändringar, framförallt inte i Cell G2 där vi har våran SUMMA.OM formel som ger vårat resultat. De skall däremot kunna markera data och kopiera resultatet för att sedan lägga in det i en annan flik eller dokument.

Vi börjar med att låsa upp de celler som skall vara öppna. Börja med att markera cell A till E genom att klicka på kolumnriken A – håll inne Shift och tryck på kolumnriken E. Högerklicka sedan på markering och välj Formatera celler. Du får nu upp dialogrutan Formatera Celler.


Se till att rutan för Låst är av bockad som i bilden ovan. Klicka Sedan OK.

Gör samma sak för våra villkor i området H2 till K2. Dvs markera området och välj Formatera celler och se till att dessa celler ej är låsta.

Nu har vi låst upp ett antal celler och vi skall nu göra bladet till ett skyddat blad som aktiverar de celler som har inställningen låst.

Under fliken Granska - klicka på Skydda blad.

Du får nu upp dialogrutan Skydda blad enligt bilden nedan. Här kan du göra ytterligare val. Om man t.ex. bockar för Formatera celler så kan användaren välja att färglägga en låst cell men inte göra några ändringar. Du kan även skriva in ett lösenord för att lösenordskydda bladet. Fyller du inte i något lösenord så är bladet fortfarande skyddat men det går att låsa upp utan att skriva in något lösenord. Låt de två översta vara i bockade och klicka sedan OK

Du kan nu lägga till ny data och ändra i tabellen. Du kan nävan använda dropdownlistorna i H2 till K2 för att ändra villkoren för beräkningen . Du kan markera resultatet i G2 och kopiera det men inte ändra formeln.

För att häva bladets skydd så klickar du på samma knapp som där du låste bladet fast nu står det istället Ta bort bladets skydd. Hade du skrivit in ett lösenord tidigare så hade du varit tvungen att ange det.


DELA