Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Skillnad från föregående tidsperiod i pivottabell

I följande exempel skall vi göra en analys på försäljningssiffror och jämföra hur de utvecklat sig procentuellt i samma period ifrån föregående år. Vi har skapat en pivottabell med Belopp som värden och den är uppdelad med Månader på rader och År på kolumnerna som i bilden nedan. Du kan även ladda ner exempelfil under inläggets rubrik.


Vi vill nu se hur utvekling sker från föregående år i procent. Vi vill kunna se detta mellan hela år och och även månadsvis.

Vi ställer frågan: Hur presterade september 2017 jämfört med samma period föregående år (september 2016)?

Börja med att högerklicka och i pivottabellen och välj Visa värden som -> % skillnad mot  som i bilden nedan.


Vi får nu upp dialogrutan Visa värden som (Summa av Belopp). Fyll i som i bilden nedan.

Du väljer först vilket Fält du vill beräkna, dvs År.

Sedan väljer du efter vilket Element som beräkningen skall ske emot. Här kan du välja ett enskilt år om du vill få den procentuella skillnaden från värdena det året. I vårat fall väljer vi (föregående).

Klicka sedan OK.Vår data ser nu ut som i bilden nedan. Notera att det inte finns några värden för 2015 eftersom det inte finns något föregående år (2014).

Vi kan nu besvara vår tidigare fråga: Hur presterade september 2017 jämfört med september 2016?

Svar: September 2017 presterade 38,32 % bättre jämfört med samma period föregående år!För att återställa siffrorna till vanliga summor så högerklicka och i pivottabellen och välj Visa värden som -> % Ingen beräkning  som i bilden nedan.


DELA