Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Sammanfoga text som värden i en pivottabell

I följande exempel så skall vi sammanfatta och slå ihop flera textvärden i en pivottabell. Vi utgår från datan som finns i tabellen, Tbl_Personal, nedan. Den består av försäljnignssiffror som dessutom är uppdelad på vilken säljare, Resurs, och vilken Avdelning som de jobbar på.


Du kan ladda ner exempelfilen under inläggets rubrik ovan.
Vi kan enkelt sammanfatta datan med en pivottabell som i bilden nedan.I pivottabellen ovan har vi Försäljning som Värde och i rutan Rader har vi lagt in Avdelning och under den Resurs som i bilden nedan.Detta kan bli något långt och vi kanske inte är så noga med just vem som har sålt vad i detta läge men vill ändå ha med säljarnas namn på ett mer kompakt sätt. Vi skall därför bygga en pivottabell med hjälp av PowerPivot funktionerna och skapa ett dynamiskt mått som gör att säljarnas namn sammanfattas på en rad beroende på dess kontext som i bilden nedan.
Börja med att gå till tabellen Tbl_Personal och under fliken Infoga – välj Pivottabell. Du får nu upp dialogrutan som i bilden nedan.  Bocka för Lägg till dessa data i datamodellen som i bilden nedan, klicka sedan OK. I och med att vi bockar för det så får vi tillgång till PowerPivot funktionerna som gör att vi skapa ett så kallad ”beräknad mått”.
Lägg in Avdelning under Rader och Försäljning under Värden i din pivottabell. Högerklicka sedan på tabellen Tbl_Personal i Pivottabellfältet och välj Lägg till mått… som i bilden nedan.Du får nu upp dialogrutan Mått som i bilden nedan. Fyll i formeln nedan:

 

=CONCATENATEX(Tbl_Personal;Tbl_Personal[Resurs];", ")

 

Klicka på Kontrollera DAX-formel och se att den är felfri. Klicka sedan OK.Du får nu upp det beräknade måttet Resurser i Pivottabellfältlistan med ett ”fx” framför. Detta är ett beräknat implicit mått som endast kan läggas in under Värden. Lägg in som i bilden nedan.Du får nu resultatet som i bilden nedan. Där resurser sammanfattas på en rad. Ett beräknat mått är dynamiskt så den sammanfattar namnen beroende på hur du ställt upp pivottabellen. Om du t.ex tar bort Avdelning från rader hamnar allt som i summaraden.Ifall man inte vill få med samtliga namn i summaraden välj att texten skall ah samma färg som bakgrundsfärgen.

Ställ dig i cellen med totalsumman. Välj Hämta format – formatera en ny cell i det formatet, högerklicka i den cellen och välj Formatera celler – klicka sedan på fliken Fyllning – och du kan se vilken färg som är bakgrundsfärgen som i bilden nedan. (Det är en förstärkt kontur runt den)Använd sedan den färgen som Teckenfärg på cellen där du har summan så blir det som i bilden nedan.
DELA