Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Hämta format

Formler 2014-03-15

Om du vill formatera en cell i en arbetsbok och samtidigt har en cell som redan har den formateringen kan du snabbt och enkelt kopiera det formatet genom att använda funktionen Hämta format.


1.       Markera den cell som har den formatering som du vill använda.

2.       Under fliken Start -> klicka på Hämta format (se bilden ovan)

3.       Markera sedan den celler eller de celler som du vill formatera.DELA