Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Räkna medel på de största värdena i Excel

Ibland har man en lista och vill endast räkna på värden som är till exempel de tre största. I följande exempel skall vi räkna ut ett medelvärde på de tre största värdena i en lista. Vår data ser ut som i tabellen nedan där vi har en tabell med värden och bredvid har vi för tydlighetens skull lagt till en ranking på värdena. Du kan ladda ner exempelfilen under inläggets rubrik.
Vi skall nu räkna ut medelvärdet på de tre största värdena i listan ovan. Då måsta vi först ta reda på de tre största värdena och sedan räkna ut medlet på dom. För att ta fram de tre största värdena så använder vi oss av funktionen STÖRSTA som vi gått igenom tidigare. Formeln som vi använder blir:

=MEDEL(STÖRSTA(D2:D12;{1;2;3}))

Med formeln STÖRSTA så kan man välja ut de största värdena i en lista. Det första argumentet så anger man listan. I det andra argumentet så anger man det n:te värdet man vill ha ut. Om man anger värdet 3 så returnerar formeln det tredje störst värdet. I vårat fall har vi inte angett ett värde utan istället ett område.

STÖRSTA(D2:D12;{1;2;3})

När man anger ett område så skriver man det med klammerparenteser ”{1;2;3}”.

Det uttrycket innebär att vi skall få det största, andra och tredje största värdet. Formeln endast STÖRSTA(D2:D12;{1;2;3}) returnerar tre värden som ett område som i bilden nedan.I rutan B2 har vi vårat slutliga medelvärde av de tre största värdena som blir 92,667 med hjälp av formeln:

=MEDEL(STÖRSTA(D2:D12;{1;2;3}))

Om man inte vill ha de största utan de minsta så använder man sig av formeln MINSTA() istället.


DELA