Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Funktionerna MAX MIN och STÖRSTA i Excel

När man analyserar data vill man ofta veta vilket värde är störst eller minst. Man kan även vilja veta vilket som är det tredje största värdet. För att snabbt få något av de värdena kan vi använda oss av följande tre funktioner:

MAX() – Returnerar det största värdet ur en datamängd

MIN() – Returnerar det minsta värdet ur en datamängd

STÖRSTA() - Returnerar det n:te största värdet ur en datamängd

Vi kommer att arbeta med datan nedan där vi har olika tal och följt av en kolumn som anger i vilken storleksordning varje tal finns i sorterings ordning. Till höger finns resultatet av våra formler. Du kan ladda ner exempelfil under inläggets rubrik.
Samtliga funktioner baseras på att man anger ett område med flera värden. Därefter returneras det största värdet för MAX och det minsta för MIN. Ibland kan man vara intresserad av till exempel det tredje största eller tredje minsta värdet. För den sortens frågor så använder vi oss av funktionen STÖRSTA. Infoga funktionen STÖRSTA så att du får upp dialogrutan enligt bilden nedan. Datan är baserad på den nedladdningsbara exempelfilen som finns att ladda ner högst upp.
Matris: Här markerar vi det områden med värden som skall undersökas.

N: Här anges en siffra. I vårat fall har vi en 3:a vilket innebär det tredje största värdet.

Om vi vill veta det tredje minsta värdet så behöver vi veta det totala antalet värden i vår matris. Detta kan vi göra genom att använda oss av funktionen ANTAL och då använda samma område som vår matris. I exempelfilen så finns det 20 värden. Vi vill därför veta det 18:e värdet för att ta reda på det tredje minsta värdet. Vi tar då det totala antalet värden minus 2. Notera alltså att vi subtraherar med 2 och inte med 3.

Se bifogad exmepelfil längst upp i dokumentet!


DELA