Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Räkna förekomsten av ett tecken i en cell i Excel

Ibland vill vi veta antalet gånger ett visst tecken förekommer i en textsträng. Vi skall i följande exempel räkna ut antalet gånger ett bindessträck förekommer i ett par serienummer. Du kan ladda ner exempelfil under rubriken. Vi kommer att använda oss av funktionerna:

LÄNGD() räknar det totala antalet tecken som finns i en sträng

BYT.UT() byter ut en del av en textsträng mot en ny del.

I bilden ovan syns våra serienummer i kolumn A. I kolumn B är den totala nästlade formeln. För att förtydliga så är den nästlade formeln uppdelade i sina fyra beståndsdelar i kolumnerna C till F.

    F =BYT.UT(A2;"-";"") – skapar en ny textsträng som saknar bindestreck. Genom att byta ut ”-” mot ””. Där ”” är ingenting.

    E =LÄNGD(F2) räknar ut längden på den sträng som saknar ”-”

    D =LÄNGD(A2) – Räknar ut ursprungliga längden

    C =B2-D2 – Ursprunglig längd – Längd på sträng utan ”-”

Sammanslaget blir formeln enligt nedan.

    B =LÄNGD(A2)-LÄNGD(BYT.UT(A2;"-";""))


DELA