Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Löpande summa eller Ackumulerad summa i en tabell

En vanlig beräkning är att göra en löpande summa vilket även kan kallas för en ackumulerad summa. Ett typiskt exempel kan vara att man har försäljningssiffror per månad som i tabellen nedan. Man vill även se hur försäljningen ackumuleras över året. Det vill säga hur den totala summan byggs upp per månad.


För att göra en löpnade summa så gör vi följande:

1.       Markera C3 enligt bilden ovan.

2.      Infoga funktionen SUMMA().

3.       Markera B2 till B3, blå markerat i bilden ovan

4.       Du får nu texten ” =SUMMA(B2:B3”

5.       Lås B2, dvs gör B2 till en absolut referens så att det står ” =SUMMA($B$2:B3” Detta gör du genom antingen skriva in två dollar tecken eller så klickar du med musen mellan B och 2 och tryck sedan F4 en gång så infogas dollartecknen automatiskt

6.       Tryck Enter för att infoga funktionen.

7.       Använda Autofyll för att fylla kolumnen upp och nedåt.

Se nedan och bifogad fil för slutligt resultat.

DELA