Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Jokertecken för kriterier i Excel

I följande inlägg skall vi gå igenom Excels tre ”jokertecken” som kan användas när man skriver kriterier som skall testa text. Dessa tecken kan användas i flera formler som testar villkor med text. Vi kommer nu gå igenom dessa jokertecken med formeln SUMMA.OM.

Vår data ser ut som i bilden nedan där vi har en tabell med olika namn och ett tillförande värde. Vi skall summera dessa värden beroende på olika kriterier med jokertecken. Du kan ladda ner exempelfil under inläggets rubrik.Excel har tre jokertecken:

?: Ett tecken vilket som helst. För två tecken vilka som helst så används två frågetecken ”??”. För tre tecken tre frågetecken osv.

*: Vilka (pluralis) tecken som helst.

~: Sätts framför ”*” eller ”?” ifall det är det faktiska tecknet vi vill matcha.

I tabellen nedan så har vi i kolumn Resultat en SUMMA.OM formel som använder sökkriteriet i kolumn Kriterie:

=SUMMA.OM($A$2:$A$12;D2;$B$2:$B$12)
DELA