Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Infoga dagens datum dynamiskt eller statiskt

När man jobbar i Excel är det vanligt att man behöver jobba med dagens datum. Det kan dels vara att mata in dagens datum statiskt för att t.ex. registrera när man matat in värden i en tabell. Det är totalt 10 knapptryckningar för att mata in ett datum och man behöver även kolla vad dagens datum faktiskt är. Detta är något tidskrävande framför allt om man behöver göra det ofta.

Ett annat vanligt förekommande behov är att ha dagens datum dynamiskt så att det uppdateras för varje dag.

I följande exempel så skall vi gå igenom ett kortkommando för att statiskt mata in ett datum och en formel som returnerar dagens datum dynamiskt. Du kan ladda ner exempelfil under inläggets rubrik.

Vår data ser ut som i bilden nedan där vi har en dynamisktabell där vi i kolumnen Inkommit har registrerat datum statiskt. För att mata in dagens datum statiskt så kan vi använda oss av kortkommandot: Ctrl + ; (semikolumn).

För att få fram ett semikolon så måste man hålla inne Skift-knappen och trycka på kommatecknet ”,”. Det blir alltså tre knappar som skall hållas inne i följande ordning: Ctrl + Skift + ,

I den högra kolumnen Inkom antal dagar sedan så räknar vi ut skillnaden mellan datumet ifrån kolumnen Inkommit till dagens datum. Vi får reda på dagens datum genom att använda oss av formeln IDAG() som returnerar dagens datum. Får formel blir:

=IDAG()-[@Inkommit]Ladda ner exempelfilen under inläggets rubrik och ställ dig i cell A10. Mata in dagens datum genom att trycka Ctrl + ;. Det skall resultera i en nolla i cell B10.


DELA