Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Hantera tal som börjar med nollor i Excel

Om man skriver in en siffra i Excel med nollor först som t.ex. 0004 så får man endast siffra 4. I bland kan vi vilja ha nollor framför ett tal och ibland så får vi med nollor då vi hämtat in data från en tabell.

I följande exempel skall vi titta på dels hur vi kan lägga till nollor till tal och hur vi kan ta bort dom så att vi kan hantera dom som vanliga siffror. I tabellen nedan har vi våra siffror och lösningar. Det går även att ladda ner exempelfilen under inläggets rubrik. Våra siffror i kolumn A är tal mellan 1 till 999 999. Talen är alltså mellan 1 till 6 tecken långa.
För att lägga till nollor så blir våra tal i textformat. Vi kan göra detta genom att använda en sammanfoga funktion till vilken vi lägger på nollor. Vi använder oss även av funktionen REP och LÄNGD för att ta reda på hur många nollor ifall några vi skall lägga till.

Kolumn B: Med nollor =SAMMANFOGA(REP(0;6-LÄNGD(A2));A2)

För att ta bort nollorna så gör vi en enkel beräkning där vi plussar på en nolla:

Kolumn A Utan nollor =B2+0

Excel förstår att texten som består av siffror i själv verket är siffror och nollorna tas bort automatiskt.


DELA