Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Repetera text med funktionen REP

Ibland kan man vilja repeterar en text ett visst antal gånger. I följande exempel kommer vi att anonymisera en lista med namn och behålla text längden fast bokstäverna blir utbytta mot stjärnor ”*”. Vår tabell ser ut som i bilden nedan.
Vi skall nu byta ut namnen med stjärnor som samtidigt har motsvarande längd. Vi använder oss av funktionen REP.

Funktionen REP har två argument.

Det första är den text som skall repeteras. Detta kan vara en referens eller så skriver man in texten med citationstecken, vårat fall skriver vi in ”*”.

Det andra argumentet är antal_gånger som texten i det första argumentet skall repeteras. Det kan vara en referens till en cell eller så skriver man in en siffra. I vårat fall kommer vi att använda en textformel som returnerar en siffra. Den textformeln heter LÄNGD och returnerar en siffra som motsvarar antalet tecken i en textsträng i en cell. Vi får då formeln som finns i cell D2 i tabellen nedan:

 

=REP("*";LÄNGD(A2))
Du kan även ladda ner exempelfilen högst upp.


DELA