Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Formeln DELATEXT

I följande exempel skall vi gå igenom formeln DELATEXT() som är formeln versionen av funktionen Text till kolumner. Du kan ladda ner exempelfil under inläggets rubrik.

Vi utgår från liknande data som i föregående inlägg om TEXTFÖRE och TEXTEFTER där vi hade ett par serienummer som i bilden nedan som är avgränsade med ett bindestreck ”-”.Med formeln DELATEXT så behöver vi ange två obligatoriska argument.

Text: Referens till cellen som vi skall dela upp, i vårt fall A2

Col_delimiter: Avgränsare, ett eller flera tecken som vi skall använda som avgränsare som vi delar upp texten till kolumner efter, i vårat fall bindestreck ”-”.

Vi får formeln:

=DELATEXT(A2;"-")

Vårat resultat blir ett dynamiskt område som vi kan autofylla nedåt som i bilden nedan.DELA