Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Formlerna TEXTFÖRE och TEXTEFTER

I följande exempel skall gå igenom de nya formlerna TEXTFÖRE och TEXTEFTER. Dessa textformler påminner om formlerna HÖGER och VÄNSTER samt EXTEXT i kombination med HITTA. Du kan ladda ner exempelfil under inläggets rubrik.

Om vi vill lyfta ut en del av en text där det finns en viss markör som t.ex. ett "@" så kan vi använda oss av en kombination av formeln EXTEXT och HITTA.

Vi skall nu använda de nya formlerna TEXTFÖRE och TEXTEFTER för att enkelt kunna lyfta ut delar ur en textsträng.

Vi börjar med att titta på ett antal serienummer där vi vill lyfta ut texten vid en viss position som i bilden nedan.Vi har använt oss av formeln TEXTFÖRE som består av två obligatoriska argument där vi har använt oss av tre.

Text: Den cell där texten vi vill utvinna text ifrån finns, i vårat fall cell A2

Delimiter: ”Avgränsare”, dvs ett tecken som används som avgränsare där vi vill att texten skall brytas vid, i vårt fall "-".

Instance_num: Antal gånger som tecknet skall förekomma innan avgränsningen sker, i vårt fall både 1 och sedan 2.

I fallet ovan har vi använt två versioner av formeln TEXTFÖRE där vi anger ”-” som avgränsare och sedan har vi instance_num angett del 1 och sedan 2.

Där vi anger instance_num 1 så får vi texten före det första bindestrecket ifrån vänster. Där vi anger siffran 2 så får vi texten före det andra bindestrecket.


I det andra exempel så har vi en e-postadress där vi vill utvinna efternamnet. Vi har dels gjort det med en kombination av med EXTEXT och HITTA och får då formeln:

=EXTEXT(E2;HITTA(".";E2)+1;HITTA("@";E2)-HITTA(".";E2)-1)

 

I den andra formeln har vi använt en kombination av TEXTFÖRE och TEXTEFTER och det blir en mycket kortare formel som även är mycket enklare att skriva.

=TEXTEFTER(TEXTFÖRE(E3;"@");".")DELA