Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Felsök och spåra beräkningar i Excel


Ibland har man många beräkningar och formler i ett Exceldokument. När dessa inte riktigt fungerar som man vill så kan det bli väldigt rörigt och man kan behöva få en bra bild av hur de hänger ihop. För att underlätta detta så kan vi använda oss av funktionerna Spår överordnad och Spåra underordnad enligt bilden nedan. Bilden nedan går även att ladda ner som exempelfil högst upp i inlägget.

Spåra och få översikt av beräkningar i Excel

I vårat exempel har vi räknat ut två medelvärden av de tio talen i kolumn A. De båda medelvärdena ger samma resultat men vi har räknat ut de på olika sätt. I medelvärde 1 högst upp så har vi gjort det i två steg genom att först räkna ut summan och antalet värden och därefter beräknat medelvärdet ”för hand”. I Medelvärde 2 så har vi räknat ut det direkt med formeln MEDEL. För att förtydliga formlerna för att få bättre översikt så har vi använt oss av formeln FORMELTEXT.

I bilden ovan finns ett antal blå pilar som vi har lagt till genom Excel. De funktionen vi använt kallas Spåra överordnad och finns under fliken Formler som i bilden ovan. Vi kan även ta bort dessa pilar genom att klicka på knappen Ta bort pilar under knaparna för Spår överordnad och Spåra underordnad.

För att få fram pilarna så ställer man sig i cellen F2 och trycker på knappen Spåra överordnad. När du klickat en gång så kommer det fram två pilar som pekar på cellen F2. Dessa kommer ifrån cellerna C2 och C3. Om du står kvar i cell F2 och klickar på knappen Spåra överordnad en gång till Så kommer det fram ytterligare två pilar så pekar på C2 och C3 ifrån området A2 till A11.

Testa att kicka på Ta bort pilar. Ställ dig sedan i en cell i området A2 till A11 och klicka på Spåra underordnad och se vad som händer om du klickar en gång, två gånger osv.

Ladda ner exempelfilen högst upp i dokumentet för att testa själv.


DELA