Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Funktionen FORMELTEXT

Formler 2018-06-19

När man bygger ett kalkylblad eller en ”dashboard” så har man ofta en rad beräkningar. Ibland funkar det inte riktigt som man vill och man behöver felsöka. Då kan det underlätta att man kan se sina formler utskriva som text i bladet. VI kan då använda oss av funktionen FORMELTEXT. Den formeln är väldigt enkel och behöver en referens till den cell där den formeln som skall skrivas ut finns. I vårat exempel nedan står vi i cell D2 och refererar till cell C2 där det finns en SUMMA-formel som räknar på värdena i cell A2 till A11.

=FORMELTEXT(C2)

I Cell D2 Kommer det nu stå ”SUMMA(A2:A11)”

Vi kan även kombinera den här formeln med SAMMANFOGA och lägga till att det är i Cell C2 vi refererar till:

=SAMMANFOGA("C2: ";FORMELTEXT(C2))

I Cell D2 kommer det nu stå ”C2: SUMMA(A2:A11)”

Ett annat bra stöd för felsökning som underlättar översikt vid beräknar är funktionerna Spåra överordnad och Spåra UnderordnadI det inlägget finns även en exempelfil med ovanstående formler.


DELA