Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Beräkna arbetsdagar

Ett vanligt förekommande problem är att räkna ut hur många arbetsdagar som ryms inom ett tidsintervall eller vilket datum landar man på efter ett visst antal arbetsdagar. Till exempel kan det vara intressant att veta hur många arbetsdagar som är kvar till en deadline. Funktionen DAGAR() räknar enkelt ut antal dagar mellan två datum. Börja med att Infoga Funktionen DAGAR() så att du får upp dialogrutan enligt bilden nedan.


Funktionen DAGAR() ber endast om ett Stoppdatum och Startdatum och returnerar sedan antalet dagar mellan dessa två datum. I bilden ovan så är datum angivna inom citationstecken för att göra det mer begripligt. Oftast så används cellreferenser till ett datum som t.ex. A2.

I det intervallet ingår även helgdagar och lediga dagar, t.ex. helg- och semester-dagar. Ofta vill vi veta antalet arbetsdagar vilket vi skall titta mer på hur man enkelt kan räkna ut. För att räkna på antalet arbetsdagar så finns det två väldigt användbara funktioner i Excel:

  1. NETTOARBETSDAGAR() - returnerar antalet arbetsdagar mellan två datum.
  2. ARBETSDAGAR() – Returnerar ett slutdatum, baseras på ett startdatum och antalet arbetsdagar.


NETTOARBETSDAGAR()

Infoga funktionen NETTOARBETSDAGAR() så att du får upp funktionsargumentrutan enligt bilden nedan.


Startdatum: Ett datumvärde som anger början på intervallet

Stoppdatum: Ett datumvärde som anger slutet på intervallet

Lediga: Ett område med datumvärden som anger helgdagar, semester osv som inte är arbetsdagar. Dvs datum som inte skall räknas med i intervallet som angivits av start- och slut-datum. Är ej fetmarkerad i bilden ovan vilket innebär att den är valfri.

I fältet Lediga ovan så refereras det till ett fält i tabell med helgdagar, se bifogad fil. Det står ”Helgdag[Datum]” istället för en referens som t.ex. A1:A20. Detta är eftersom tabellen i bifogad fil är formaterad som en dynamisk tabell. Helgdagarna är hämtade från: https://www.kalender.se/helgdagar/valj

Funktionen ovan returnerar antalet arbetsdagar till 254 jämfört med 365 dagar totalt. Ifall man inte haft med fältet med lediga dagar (helg- och semester-dagar), så hade man fått 262 dagar. I den siffran är det endast lördagar och söndagar borttagna.

I den bifogade filen så finns tabellen med de lediga dagarna. I den tabellen kan man enkelt lägga till egna rader med t.ex. den semester man väljer att ta ut eller dagar då det är konferens, utbildning osv som man inte kan använda till sin planering.

En del kanske inte har sin ”helg” under själva helgen, dvs lördag och söndag. Då kan man använda sig av funktionen NETTOARBETSDAGAR.INT(). Där kan man göra ett extra val där man väljer vilka veckodagar man har helg på. I bilden nedan visar de olika val man kan göra, 1 är standardvärdet för lördag och söndag.ARBETSDAGAR()

Den här funktionen är väldigt lik NETTOARBETSDAGAR().Funktionsargumenten visas i bilden nedan. Den börjar med ett startdatum likt föregående funktion. Istället för att ange ett slutdatum som andra funktionsargument så anger man istället antalet arbetsdagar. Funktionen ARBETSDAGAR() returnerar ett datum istället för antalet dagar. Ifall man anger ett negativt tal så räknar den ut ett datum tidigare en startdatumet. I ARBETSDAGAR() refereras även till ett område med lediga dagar som skall uteslutas ur beräkningen. Vi använder samma tabell som tidigare.


Precis som med NETTOARBETSDAGAR() så finns det en ARBETSDAGAR.INT() version där man likt ovan kan justera vilka veckodagar som utgör helgen. 
DELA