Excelkurs online

I Excelbloggen tar vi upp funktioner och tips i Excel som är bra att känna till och underlättar vardagen för dig.

Avrunda klockslag till närmsta kvart i Excel

När man jobbar med klockslag så kan man ibland vilja justera och avrunda klockslaget så att det ligger jämnt. Till exempel kan vi vilja ha att alla våra klockslag skall ha en kvart som minsta enhet. Så att tiden 13:06 blir 13:15 eller 13:00.

Vi kan enkelt avrunda klockslag till en minsta enhet som i exemplet ovan med en kvart. Vi behöver använda oss av antingen funktionen RUNDA.UPP eller RUNDA.NER.

Dessa funktioner avrundar antingen uppåt eller nedåt och man bestämmer även signifikans, dvs till vilka nivåer skall den avrunda mot.

I tabellen nedan har vi först ett klockslag som vi vill avrunda. I de två högra kolumnerna har vi avrundat talen först uppåt till närmsta kvart och sedan nedåt. DU kan ladda ner exempelfil under inläggets rubrik.Formeln i B2 har två argument och är =RUNDA.UPP(A2;0,0104167)

Det första argumentet är Tal, i vårat fal A2 där vi har värdet 01:22.

Det andra argumentet är Signifikans. Här har vi angett värdet ”0,0104167”. Det här är värdet som motsvarar 00:15. Du kan läsa mer om Excels tid och datumformat här.

Om man inte är intresserad av att avrunda till kvart så kan man använda några av enheterna i tabellen nedan som Signifikans istället.
DELA